Benefietconcerten met Bachs Wohltemperierte Klavier – 1 en 29 oktober

Zaterdagavond 1 en 29 oktober 2022 organiseert Stichting De Rijckere-orgel 1776 twee benefietconcerten rondom de eerste cyclus van Das Wohltemperiertes Klavier van Johann Sebastian Bach. De stichting heeft afgelopen februari een historisch orgel van gebroeders DeRijckere uit 1776 aangekocht en zoekt nog financiële middelen om dit in instrument te restaureren en over te plaatsen naar de St. Augustinuskerk in Middelburg. Daarom zijn er ook dit jaar verschillende benefietconcerten. André Poortvliet voert het integrale werk, dit jaar precies 300 jaar geleden gecomponeerd, tijdens twee concerten op klavecimbel uit. Deze concerten zijn een mooie gelegenheid om Bachs cyclus van preludes en fuga’s live te horen.

De concerten vinden plaats in de St. Augustinuskerk te Middelburg en beginnen om 20.00 uur.

De kerk is vanaf 19.30 uur geopend. Na afloop wordt u een glas wijn aangeboden.

Toegangsprijzen € 10 en onder de 18 jaar € 5. Kaarten zijn te reserveren via www.derijckereorgel.nl

Lange Jan Project 29 september

Donderdagmiddag 29 september is er weer een miniconcert in de Koorkerk. Dit maal speelt Gerard Boot een concert met als thema: Invloeden uit Vlaanderen in de klaviermuziek uit de 17de en 18de eeuw. Hij speelt een aantal stukken van Vlaamse componisten uit die tijd. Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een half uur. In de Wandelkerk is nog tot eind oktober de tentoonstelling te zien van Carla Dallinga. Wondermooie collages van foto’s en papier. De mensen van de koffiehoek staan vanaf 12.00 uur klaar met koffie, thee of fris.

 

Levende kerststal – Kerststalletjes tentoonstelling

Organisatietalent gezocht! 
Het klinkt nog ver weg, maar de voorbereidingen van Kerstevent ‘de levende kerststal’ in het Hofje zijn al in volle gang. In het weekend van 16, 17 en 18 december zal er weer een levende kerststal zijn in het Hofje. Daarom heen zullen er diverse activiteiten zijn waaronder een lichtjestocht op vrijdagavond 16 december voor jong en oud. Voor nu zijn we opzoek naar mensen die:
– Willen helpen met het geheel te organiseren.
– Het uitzetten en opbouwen van de route.
Mocht u willen helpen of wilt u/jij meer info over de lichtjestocht? Bel of mail met Wilco Meijer, 06 55144211 of mail naar wilcomeijer@gmail.com
Helpt u/jij mee?

Oproep voor een show van kerststalletjes in het ‘t Hofje
Dit jaar organiseren wij als werkgroep een kerstevent in het ‘t Hofje. We hebben het idee om met kerststalletjes van gemeenteleden een leuke tentoonstelling te organiseren. Daarom doen we wij deze oproep. Beschikt u over een leuk kerststalletje en wilt u deze tijdelijk ter beschikking stellen voor de kerststallententoonstelling in het ‘t Hofje, van harte welkom? Wij gaan van alle kerststalletjes een sfeervolle opstelling maken. Het bezichtigen van deze gezellige kerststalletjes is mogelijk vanaf vrijdagavond tot zondagmorgen in de grote zaal van ‘t Hofje. In verband met het afgeven van de kerststalletjes, graag van tevoren aanmelden. Dit kan via de mail naar Johan Katsman:
jkatsman1950@kpnmail.nl. Mobiel: 06 57 10 84 73
Na het kerstevent kunnen de kerststalletjes weer worden opgehaald. We hopen op een interessante opbrengst. Namens de voorbereidende werkgroep hartelijk dank voor uw medewerking.
Johan Katsman en Gauke Wijmenga

Oogstdienst 6 november 2022

Wat zou het mooi zijn als we als Nieuwe Kerkgemeente na de oogstdienst van 6 november het jaarthema “Hier ben ik” samen in praktijk brengen. Door een bezoekje en daarbij namens de NKG een fruittasje te overhandigen hopen we veel mensen een hart onder de riem te kunnen steken. Kent u mensen uit de gemeente die, ongeacht hun leeftijd, wel een opkikker en/of wat extra aandacht kunnen gebruiken? Mail dan namen, adressen inclusief postcodes en reden van aanmelden vóór 1 oktober naar: oogstdienst@nieuwekerkgemeente.nl
Het vermelden van de postcode is nodig, omdat de fruittasjes worden gesorteerd aan de hand van de postcode. Bellen kan ook: Margreet BezemerKralt, tel. 642286.

De oogstdienstcommissie

Eetcafés 29 september

Op donderdag 29 september is het volgende eetcafé in het Hofje. U kunt zich opgeven tot maandag 26 september bij Gert van Driel, bij voorkeur via email: driel1955@gmail.com of anders telefonisch: 0619682093. Er kunnen nog steeds maar 20 personen ontvangen worden, wees er dus snel bij! U bent welkom vanaf 17.30 uur en om 18.00 uur beginnen we met de maaltijd. De richtprijs is €7,50. De ingang van het vernieuwde Hofje is niet meer aan de Walgang, maar aan de Nieuwe Kerkgang.

Geloven in moeilijke tijden – Lezing 18 oktober

In het kader van de missionaire parochie zal pastor N.J. Polet een lezing houden met als titel ‘Geloven in moeilijke tijden’.

Deze lezing (met powerpoint) zal gaan over één van de zwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis namelijk de tijd van de Franse Revolutie.

Graag opgeven bij pastor N.J. Polet (poletnj@zeelandnet.nl) of bij de RK Kerk van Middelburg (pastores@rkwalcheren.nl).

Datum: 19 oktober 19:00 uur in de RKK te Middelburg, Lombardstraat 1

Open huis Hofje onder den Toren – 10 september

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september aanstaande zal het ‘Hofje onder den Toren’ (tegenover de Lange Jan-toren) ook haar deuren openen. Alle ruimten in het Hofje zijn te bezoeken. Een mooie gelegenheid om het resultaat te zien van een forse verbouwing die in oktober 2020 is gestart en waaraan veel vrijwilligers hebben gewerkt. Tegelijk is kennis te  nemen van de maatschappelijke, kerkelijke en diaconale activiteiten die in het Hofje worden georganiseerd alsmede de geschiedenis van het Hofje. De deuren gaan om 10.00 uur open en zullen om 17.00 uur sluiten. De hoofdingang is gelegen aan de Nieuwe Kerkgang 1. (tegenover het beeld “De ringrijder”)

Actie ‘vakantietas’

Vrijdagmorgen 22 juli zijn we bij de Voedselbank geweest om de vakantietasjes voor kinderen van 3-12 jaar uit te delen.
Voor 110 kinderen was er een fleurig tasje met een boek( gesponsord door de Drvkkery) een spelletje om buiten mee te spelen, een cadeaubon van de Action, iets lekkers om uit te delen en dit keer ook een voucher van 2nd Chance : een winkel van de Speelgoedbank in Vlissingen.

Er waren ook een paar kinderen meegekomen en het was extra leuk om aan hen de tas te geven. Ze waren er zichtbaar blij mee! Enkele dagen eerder waren er al tasjes uitgedeeld bij het AZC in Middelburg. Ook daar veel blije gezichten.

We kijken terug op een geslaagde actie die voor het vierde jaar georganiseerd werd door de diaconieën van de Koorkerk, de Kruiskerk, de Gasthuiskerk ,de Dorpskerk van St.Laurens en de Nieuwe Kerkgemeente.
Margreet de Muijnck en Andrea van der Vegt

Resultaat actie ‘GEEF GAS’ – Extra steun voor 285 gezinnen !

Onder de naam ‘Geef gas’ heeft een aantal kerken in de gemeente Middelburg  in de afgelopen periode een actie gehouden om gezinnen in de gemeente Middelburg financieel te ondersteunen, nu de gasprijzen stijgen. Huishoudens krijgen korting op de energiebelasting, waardoor de eindafrekening ca 400 euro lager uitvalt. Gevraagd is om, als men dit bedrag niet echt nodig heeft, dat geheel of gedeeltelijk te doneren aan de actie ‘Geef gas’ om op die manier gezinnen met een bijstandsuitkering te kunnen ondersteunen. De opbrengst van de actie maakte het mogelijk om via Orionis Walcheren, 285 gezinnen met kinderen tot 16 jaar in de gemeente Middelburg een extra bedrag van 100 euro te geven. Iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat, van harte bedankt.

 

 

 

Veilige gemeente – Vertrouwenspersonen

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Want ongewenste intimiteiten of grensoverschrijdend gedrag, maar ook financiële malversatie, intimidatie en dreiging  houden jammer genoeg bij kerkmuren niet op.

De  synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft in november 2019 uitgesproken gemeenten te gaan stimuleren plaatselijk beleid over veilig omgaan met elkaar te formuleren. In dat beleid is o.a. opgenomen dat er gekwalificeerde vertrouwenspersonen per gemeente of per ring van gemeenten zullen worden aangesteld.

Binnen de ring Walcheren van de PKN zijn daartoe stappen gezet. De gedachte is dat niet iedere gemeente dit afzonderlijk hoeft te regelen, maar dat er namens de ring zowel een vrouw, alsook een man hiervoor zullen worden gezocht.

Ondergetekenden zijn dan ook door de ring Walcheren gevraagd als vertrouwenspersonen beschikbaar te zijn voor PKN- gemeenten in Walcheren. Gemeenteleden, van gemeenten die met ons een overeenkomst gesloten hebben (zoals de Nieuwe Kerkgemeente in Middelburg), kunnen ons benaderen bij klachten. Als vertrouwenspersonen volgen wij het protocol van de Protestantse Kerk. Het is dus niet de bedoeling dat we als vertrouwenspersonen het werk doen wat de taak van anderen is, zoals het verrichten van onderzoek of wat bij de pastor(aal medewerker) hoort of bij een therapeut Wij kunnen gemeenteleden met klachten verwijzen en we hebben de rol van wegwijzer en procesbegeleider in deze klachtenprocedure.

 

Met vriendelijke groet,

Anneloes Steglich (voorheen gemeenteadviseur PKN, altsteglich@gmail.com, 06-2707 3657)

Jaap Lukasse (voorheen predikant PKN en leraar CSW, jaap.lukasse@gmail.com, 06-1473 2625)

Volgende pagina »